فرم شکایات از کارکنان قالیشویی

در صورت وجود هر گونه شکایت از رفتار و عملکرد کارکنان قالیشویی لطفا از طریق فرم زیر با مدیریت قالیشویی در ارتباط باشید تا در اسرع وقت به شکایت شما رسیدگی شود .